Tipos de Criptografía

Hoxe imos falar sobre os diferentes tipos de criptografía que existen na actualidade, os cales son 3: Criptografía Simétrica, Asimétrica e Híbrida.

Criptografía simétrica

Os sistemas de cifrado simétrico son aqueles que utilizan a mesma clave para cifrar e descrifrar un documento. O principal problema reside no intercambio de claves entre o emisor e o receptor xa que ambos deben usar a mesma clave.Tense que buscar tamén unha canle de comunicación que sexa seguro para o intercambio da clave. É importante que sexa moi difícil de adiviñar xa que hoxe en día os computadores poden adiviñar claves moi rapidamente. Debemos ter en conta que os algoritmos criptográficos son públicos, polo que a súa fortaleza debe depender da súa complexidade interna e da lonxitude da clave empregada para evitar os ataques de forza bruta.

topic6notesimage2O funcionamento da criptografía simétrica é o seguinte: o emisor quere facer chegar un documento ao receptor. Toma ese documento e aplícalle o algoritmo simétrico, usando a clave única que tamén coñece o receptor. O resultado é un documento cifrado que se pode xa enviar tranquilamente. Cando o receptor recibe este documento cifrado, aplícalle o mesmo algoritmo coa mesma clave, pero agora en función de descifrar.

As principais desvantaxes dos métodos simétricos son a distribución das claves, o perigo de que moitas persoas deban coñecer una mesma clave e a dificultade de almacenar e protexer moitas claves diferentes. A seguridade reside na propia clave secreta, e por tanto o principal problema é a distribución desta clave aos distintos usuarios para cifrar e descifrar a información. A misión do emisor e receptor é manter a clave en segredo.

Criptografía asimétrica

Este sistema de cifrado usa dúas claves diferentes. Unha é pública e pódese enviar a calquera persoa e outra privada, que debe gardarse para que ninguén teña acceso a ela. Para enviar unha mensaxe, o remitente usa a clave pública do destinatario para cifrar a mensaxe. Unha vez que o cifrou, soamente coa clave privada do destinatario pódese descifrar, nin sequera o que cifrou a mensaxe pode volver descifralo.Por iso, pódese dar a coñecer perfectamente a clave pública para que todo aquel que se queira comunicar co destinatario póidao facer.
Cando o emisor quere facer chegar un documento ao receptor, primeiro consegue a clave pública do receptor. Con esa clave e o documento orixinal, aplica o algoritmo simétrico. O resultado é un documento cifrado que pode enviar ao receptor por calquera canle. Cando a mensaxe cifrada chega ao receptor, este recupera o documento orixinal aplicando o algoritmo asimétrico coa súa clave privada.

A criptografía asimétrica resolve as dúas desvantaxes principais da simétrica:
a) Non se necesita canles seguras para mandar a clave.

b) Non hai desbordamento no tratamento de claves e canles.

Pero este tipo de algoritmos tamén ten desvantaxes:

a) Son pouco eficientes.
b) Utilizar as claves privadas repetidamente pode facer que reciban ataques criptográficos que se basean en analizar paquetes cifrados.
c) Hai que protexer a clase privada.
d) Hai que transportar a clave privada. Por iso hai que transportar o llavero co risco que isto supón. O mellor para protexer e transportar a clave privada é o cartón intelixente. Un cartón intelixente , é calquera cartón de plástico do tamaño dun peto con circuítos integrados que permiten a execución de certa lóxica programada.

Criptografía híbrida

Este sistema é a unión das vantaxes dos dous anteriores, xa que o problema de ambos os sistemas criptográficos é que o simétrico é inseguro e o asimétrico é lento.
É o sistema de cifrado que usa tanto os sistemas de clave simétrica como o de clave asimétrica. Funciona mediante o cifrado de clave pública para compartir unha clave para o cifrado simetrico. En cada mensaxe, a clave simétrica utilizada é diferente polo que se un atacante puidese descubrir a clave simétrica, só valeríalle para esa mensaxe e non para os restantes.

Podes ampliar información neste Video

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s